Inicjatywa FORUM

  • Forum jest jedynym, odbywającym się cyklicznie, na terenie ziemi częstochowskiej, spotkaniem kobiet, inspirowanym przez kobiety i poświęconym zagadnieniom ich dotyczącym.
  • Spotkania mają na celu stworzenie płaszczyzny do dyskusji oraz wymiany własnych doświadczeń i poglądów, jak również upowszechnienie wiedzy na temat różnych form aktywności kobiet.
  • Są niezależną przestrzenią i wolnym forum wymiany myśli, doświadczeń i rad, jakie mogą przekazać sobie kobiety. W każdym ze spotkań uczestniczyło około 400 mieszkańców, głównie kobiet, zarówno z miasta Częstochowy jak i powiatów: częstochowskiego, lublinieckiego, myszkowskiego i kłobuckiego.